Kjo eshte nje nga punet e MediasAktive qe mbetet aktuale ende sot. Komuniteti rom eshte gjithmone prezent ne punen e Qendres Media Aktive, si permes studenteve pjesemarres, ashtu edhe tek problematikat qe ne trajtojme.