SHTATOR/TETOR

E Hënë, Ora 10:30 - Radio

E Martë, Ora 12:30 - Audioprodhim

E Mërkurë, Ora 10:30 - Regji Televizive (Teori)

E Enjte, Ora 10:30 - Regji Televizive (Praktike)

E Premte, Ora 12:00 - Gazetari Televizive

Për nevoja xhirimi, zëri, grafike apo montazhi në lidhje me detyrat e ndryshme të Praktikës, dita e mërkurë, ora 10:30 - 13:30 është koha juaj shtesë për të përdorur pajisjet dhe studiot.