Ky kurs sjell trajnim praktik në shkrimin e lajmeve për një audiencë online. Kursi synon zhvillimin e aftësive mediatike për qytetarin e intresuar dhe aktiv. Kursi ndihmon studentët e gazetarisë duke u bërë një gudië për mënyrën sesi gazetaria funksonon më mirë në ambientin online. Kursi mbulon... më tepër

Ky kurs zhvillon aftësinë për të interpretuar në mënyrë korrekte lajmet e shkruara për radio dhe television, mesazhet promovuese dhe leximin e narrativës radiotelevizive. Kursi mbulon zhvillimin e të lexuarit me zë, frymëmarrjen, probleme të të folurit dhe zërit, stil të foluri mediatik,... më tepër

Ky kurs e prezanton studentin me bazat e prodhimit audiodixhital. Studentët mësojë të editojnë regjistrime audio, editojnë dhe konstruktojnë baza muzikore të gjata dhe të shkurtra, prodhime multitrack, azhustim volumi, miksim, tranzicion bazash, përdorim të efekteve zanore dhe grafikave... më tepër

Ky kurs zhvillon aftësitë e personalitetit radioteleviziv që punon duke trnasmetuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga studiot radiofonike dhe tv. Fokusi kryesor i kursit është pajisja e studentit me aftësitë që i duhen për të përballuar një transmetim të drejtëpërdrejtë radioteleviziv. Këto... më tepër

Ky kurs mbulon aspektin teknik dhe kreativ të prodhimit të mesazheve promocionale për radio dhe tv, podkaste, spote dhe programe tematike. Studentët mësojnë të konceptojnë dhe shkruajnë për radio dhe më pas prodhojnë duke e kryer vetë punën teknike, miksimin, editimin, muzikën, zërin, bazën,... më tepër

Ky kurs fokusohet në prezantimin e lajmeve në rrethanat e një studioje televizive dhe raportimit nga terreni. Kursi prezanton studentin me teknikat mediatike bashkëkohore, pajiset e një studioje, telepromter etj. Studenti do gjendet para kamerave gjatë orëve të kontaktit.

Ky kurs zhvillon aftësitë teknike të lidhura me aspektin krijues në prodhimin e audios për mesazhe promocionale dhe programe televizive. Studentët mësojnë të konceptojnë dhe shkruajnë promo televizive dhe spote prmocionale. Studenti mëson të regjistrojë, miksojë, editojë dhe përdorë efektet... më tepër

Ky kurs prezanton teknikat dhe procedurat për prodhimin video, dhe përfshin punën me pajisje dixhitale të transmetimit televiziv. Studentët marrin trajnim në përdorimin e kameras, ndriccimin, editimin jo linear, grafikat kompjuterike, efekte dixhitale, audio nga terreni dhe audio prodhim... më tepër

Ky kurs zhvillon aftësitë e lidhura me teknikat dhe proceduarat e përdorura për video editim, përfshirë këtu edhe punën me softuere profesionale të editimit dixhital të videos.  Studentët mësojnë të editojnë projektet e tyre nga VID120 dhe kryejnë punë laboratorike. Studentët gjithashtu mësojnë... më tepër

Ky kurs merret me bazat e ndërtimit të websiteve personale apo mediatike, duke orientuar studentit drejt estetikës dhe funksionalitetit që ofrohet sot në Web. Studenti do të mësojë përdorimin e platformave si Wordpress dhe Blogger e gjithashtu do të marrë bazat e ndërtimit të një fushate... më tepër