Për herë të parë Bordi i Drejtorëve përbëhet nga:

  • Enkel Demi
  • Indrit Kasmi
  • Eris Bushati